Welkom bij het brood bakken
met bakferment

Hieronder vind je de opleiding voor het bakken met het nieuwe en kwalitatieve rijsmiddel het bakferment

We leren tijdens deze volledige dag broden bakken op basis van het bakferment.  Het bakferment is een rijsmiddel die ontwikkeld werd op basis van honing en zout.  Het is op dit moment  eigenlijk nog niet zo bekend in onze contreien. 


Het rijsmiddel zorgt er voor dat het volkoren graan op optimale wijze ontsloten wordt zodat alle  levenskrachtige  stoffen en de  mineralen uiteindelijk door  het lichaam  goed kunnen worden opgenomen.  Bij een  gistbrood of  bij  bakpoeder is dat bijvoorbeeld niet het geval. 


Zo ontstaat een volwaardig brood die krachtig smaakt maar vooral ook licht  en optimaal verteerbaar is.  Het brood kan gemakkelijk  tot 6 à 7 dagen bewaard worden en wint zelfs nog aan smaak in de dagen na het bakken.   Op deze manier kan in een huisgezin éénmaal per week brood gebakken worden  en zo voorzien worden in smakelijk,  licht en volwaardig brood voor een ganse week.


Met het bakferment  "Backferment direkt” of het "Sekowa ferment" kunnen ook lichtere broden gebakken worden.   Verder is het rijsmiddel ook geschikt  om voedzame pistolets, ciabatta’s enz.  mee te bakken.
  Tijdens deze dag bekijken we zowel het Sekowa ferment alsook het "backferment direkt".  Beide soorten bakferment zijn vrij eenvoudig te hanteren voor huishoudelijk gebruik en zorgen voor een zeer levendig brood.  Zowel het Sekowa ferment als het "Backferment Direkt "  kunnen verkregen  worden via internet. We zijn echter zoek naar een verdeler die dit in België wil importeren.   Op die manier zou het natuurlijk gemakkelijker worden om met bakferment te gaan bakken.

  Naast het aanleren van de praktische en meer technische  zijde van het  bakproces  bekijken we ook de verschillende soorten brood zoals bijvoorbeeld het
   zuurdesem brood,  het  gistbrood en het brood  met als  rijsmiddel het bakpoeder.   Ook de werking van deze verschillende rijsmiddelen en de samenhang
   tussen  de ontwikkeling van het menselijke denken en het overeenkomstige ontstaan van de verschillende soorten broden en rijsmiddelen gaan we wat
   van naderbij bekijken.  


  Het  melkzuurfermentatieproces  en het gistproces is eveneens  een  thema  die we tijdens deze dag  verder  gaan uitdiepen.    Ook de achterliggende of diepere  gedachte  verbonden met het rijsmiddel honing en zout van Rudolf Steiner wordt  tijdens deze dag  bekeken en verduidelijkt.


  We leren verschillende soorten broodkwaliteit bekijken en onderscheiden.  We bekijken naast de smaakvorming ook de structuur en de dynamiek van een brood.

DATUM  BROODBAKDAG 2019


DATA IN PLANNING

Adres waar de dag opleiding doorgaat :


In planning


Aanvang en tijdsduur :


van 9u30 tot 16u30

 

Prijs  :


De prijs v/d opleidingsdag bedraagt 105 €Aanvullende  info :

In deze prijs is een bio-vegetarische broodmaaltijd begrepen .

Het bedrag wordt steeds volstort in één keer kort na inschrijving.  Inschrijving wordt pas definitief na overschrijving van het volledige cursusbedrag.
 
Indien factuur gewenst, graag vermelden bij inschrijving

Hoe inschrijven ?

De inschrijving gebeurt via mail op info@dezonnekeuken.be of telefonisch op 050/54.80.67.


Aandacht :


Volledige terugstorting van het cursusbedrag is mogelijk bij eventuele uitschrijving minimum 2 maanden vooraf.  De helft wordt teruggestort bij eventuele uitschrijving minimum 1 maand vooraf.   Uitschrijving op minder dan 1 maand van de aanvangsdatum is mogelijk, terugstorting van het voorschot echter niet, ten ware iemand vanop de wachtlijst onmiddellijk je plaats kan overnemen.   


De mail van inschrijving geldt als inschrijvingsbewijs !   Door deze mail verklaar je je akkoord met de voorwaarden van de opleiding alsook om het volledige cursusbedrag tijdig te betalen.