Welkom bij de verdiepende jaaropleiding in de natuurlijke vegetarische keuken

Nieuwe opleiding vanaf najaar 2019

Deze opleiding wil naast de gangbare kennis een complementaire, gedegen, concrete en verruimende kennis aanbieden omtrent voeding in al zijn aspecten.


Naast een praktische productkennis ontwikkel je  stap voor stap ook  een dieper inzicht in voeding en zijn vele samenhangen.  De opleiding is dus niet zozeer een overdracht van louter informatie maar legt eerder de nadruk op het ontwikkelen van inzicht.

In tijden waarin men vooral technisch leert omgaan met voeding, leer je hier nieuwe en verruimende aspecten omtrent voeding kennen.   Je leert kijken en denken vanuit een diepere samenhang en op die manier ontstaat een intensievere verbinding en relatie tussen mens en voeding.   Deze verbinding is zeer gunstig en opbouwend en zeer aanvullend bij de hedendaagse kennis omtrent voeding.  

Met het ontwikkelen van inzicht is ook een persoonlijke ontwikkeling verbonden.  Deze persoonlijke ontwikkeling kan het best omschreven worden als een concrete bewustzijnsontwikkeling die we hier in het vakgebied van de voeding tot stand brengen.   Ze is echter zeer goed overdraagbaar op alle andere aspekten van het leven.

Deze opleiding wordt thematisch en inhoudelijk opgebouwd vanuit een ruime vakkennis en wordt dus niet gegeven vanuit een bepaalde leer.   Ze is net bedoeld om verschillende gezichtspunten met kennis van zaken te leren verbinden, onderscheiden en te herkennen.     


Voor de volledige inhoud van de jaaropleiding : klik hier


Aansluitend op deze opleiding wordt de opleiding omtrent de levenskrachten voorzien. 
Ze wordt apart voorzien maar sluit zeer goed aan bij deze jaaropleiding.

Voor wie is deze opleiding bedoeld ?

  -  Alle geïnteresseerden of beroepsmensen die  een ruimere  vakkennis in de voeding 

     willen  ontwikkelen                                                                                                                       


   -  Alle geïnteresseerden in de concrete relatie tussen voeding, gezondheid en

      bewustzijnsontwikkeling 


    - geïnteresseerden die hun weg willen vinden in de vele en soms                                           

      tegenstrijdige  info omtrent voeding   


   -  geïnteresseerden die zoeken naar een inhoudelijke, verdiepen                                            

      maar ook  kunstzinnige manier van omgaan met voeding


   -  geïnteresseerden in de concrete bewustzijns- en zelfontwikkeling a.d.h.v. voeding


   -  ...

  DATA VERDIEPENDE JAAROPLEIDING 

  Vanaf najaar 2019


  DATA IN PLANNING  Praktische info en prijs

  Adres waar de opleiding doorgaat :


  In planning


  Aanvang en tijdsduur :


  12 zaterdagen (1 per maand) telkens van 9u30 tot 17u00

   

  Prijs  :


  De prijs v/d 12 opleidingsdagen  bedraagt 12 x 95 € = 1140 €  Aanvullende  info :

  In deze prijs zijn de bio-vegetarische maaltijden begrepen die we tijdens de kooklessen bereiden.

  Het voorschot bedraagt 250 € en dient volstort te worden kort na inschrijving.  Inschrijving wordt pas definitief na overschrijving van het voorschot.
   
  Indien factuur gewenst, graag vermelden bij inschrijving

  Hoe inschrijven ?

  De inschrijving gebeurt via mail op info@dezonnekeuken.be of telefonisch op 050/54.80.67.


  Aandachtspunten  :


  Volledige terugstorting van het voorschot is mogelijk bij eventuele uitschrijving minimum 2 maanden vooraf.  De helft wordt teruggestort bij eventuele uitschrijving minimum 1 maand vooraf.   Uitschrijving op minder dan 1 maand van de aanvangsdatum is mogelijk, terugstorting van het voorschot echter niet, ten ware iemand vanop de wachtlijst onmiddellijk je plaats kan overnemen.   


  Bij aanvang van de opleiding wordt gevraagd om het resterende gedeelte te storten.   De betaling kan na overleg eventueel ook in schijven worden betaald.


  Er wordt steeds ingeschreven voor de gehele opleiding !   Lessen die door ziekte of verlet niet kunnen worden mee gevolgd kunnen niet worden afgetrokken van het totaalbedrag.


  De mail van inschrijving geldt als inschrijvingsbewijs !   Door deze mail verklaar je je akkoord met de voorwaarden van de opleiding alsook om het volledige cursusbedrag tijdig te betalen.