Welkom bij de opleiding omtrent de levenskrachten in de voeding

Voorjaar 2019

In deze opleiding maken we kennis met de levenskrachten of met een meer gangbare term, het energetische deel van de voeding. Naast de inhoudsstoffen leren we dus ook de levenskrachten als een reeël onderdeel v/e voedingsmiddel kennen.We gaan ons in deze opleiding  vooral concentreren op de licht- en warmte processen en hoe deze zich organiseren bij de plant alsook bij de mens.  Bij de mens werken ze in tegenstelling met de plant echter niet van buitenaf maar van binnenuit.   We hebben hier als mens dus de mogelijkheid om naast het opnemen van levenskrachten via de voeding ook zelf levenskracht of energie te gaan leren ontwikkelen. 

Om met deze materie concreet en objectief aan de slag te kunnen gaan dienen we echter concrete en objectieve voorstellingen te leren ontwikkelen omtrent het thema.  Zouden we dit niet doen dan komen we meestal snel in speculatieve, intellectuele of gevoelsmatige benaderingen.  Bedoeling van deze opleiding is echter om een helder en klaar inzicht te leren ontwikkelen in deze thematiek en zijn vele samenhangen. 


"Niet alleen wanneer men goede voeding consumeert en zich daarmee een goede energie  en gezondheid verschaft, maar daardoor, hoe de individuele mens gedachten, gewaarwordingen en uiteindelijk ook zijn wilsopbouw vormt, worden etherkrachten, dat betekent levenskrachten ontwikkelt.  Daardoor kan de mens een aktieve bijdrage tot het opbouwen en gezond houden van het gezamenlijke wereldorganisme en zijn medemensen bewerkstelligen. "       (Heinz Grill in een voordracht van 13 Juli 2014 in Überlingen)

Welke thema's bekijken we in deze opleiding ?

  Wat zijn levenskrachten en welke levenskrachten zijn er  ?

  Hoe zijn de levenskrachten georganiseerd in de diverse voedingsmiddelen ?  

  Hoe kunnen we ons deze levenskrachten of met een vakbegrip “etherkrachten” objectief leren voorstellen  ?

  Hoe het inzicht van de levenskrachten praktisch leren omzetten in de keuken  ?

  Hoe werken de levenskrachten aan de plant en hoe werken ze in de mens ?

  Het bekijken van de 4 soorten levens- of etherkrachten : vuur ether, licht ether, chemische ether en de levensether

  Aan de hand van welke criteria kunnen we de warmte- en licht ether leren herkennen ?

  Hoe kunnen we zelf warmte- en licht ether leren opbouwen en ervaren in ons dagdagelijkse leven ?

  Wat dienen we te ontwikkelen of te activeren en wat dienen we hiervoor  in  rust te laten ?

  Welke soorten energieën zijn te onderscheiden bij de mens ?  

  Het onderscheid tussen vitaliteit of de energie van het lichaam, de levensenergie  en de bewustzijns-energie

  Samenhang tussen bewustzijnsontwikkeling en de opbouw van levenskrachten ?

  Hoe plaatsen we het oosterse begrip “Chi” of levensenergie en “prana”  in samenhang met de levenskrachten ?

  Wat zijn en tonen ons  kristallisatie beelden ?

DATA OPLEIDING LEVENSKRACHTEN


Zaterdag  16 februari, 23 maart, 27 april, 25 mei en 29 juni 2019


Praktische info en prijs

Adres waar de opleiding doorgaat :


Hoeve Hangerijn
Gemeneweideweg-zuid 113
8310 Assebroek.Aanvang en tijdsduur :


5 zaterdagen, 1 per maand, van februari tot juni 
Telkens  van 9u30 tot 17u00

 

Prijs  :


De prijs v/d 5 opleidingsdagen  bedraagt 5 x 95 € =  475 €


Aanvullende  info :

In deze prijs zijn de bio-vegetarische maaltijden begrepen die we tijdens de kooklessen bereiden.

Het voorschot bedraagt 150 € en dient volstort te worden kort na inschrijving.  Inschrijving wordt pas definitief na overschrijving van het voorschot.
 
Indien factuur gewenst, graag vermelden bij inschrijving

Hoe inschrijven ?

De inschrijving gebeurt via mail op info@dezonnekeuken.be of telefonisch op 050/54.80.67.


Aandachtspunten  :


Volledige terugstorting van het voorschot is mogelijk bij eventuele uitschrijving minimum 2 maanden vooraf.  De helft wordt teruggestort bij eventuele uitschrijving minimum 1 maand vooraf.   Uitschrijving op minder dan 1 maand van de aanvangsdatum is mogelijk, terugstorting van het voorschot echter niet, ten ware iemand vanop de wachtlijst onmiddellijk je plaats kan overnemen.   


Bij aanvang van de opleiding wordt gevraagd om het resterende gedeelte te storten.   De betaling kan na overleg eventueel ook in schijven worden betaald.


Er wordt steeds ingeschreven voor de gehele opleiding !   Lessen die door ziekte of verlet niet kunnen worden mee gevolgd kunnen niet worden afgetrokken van het totaalbedrag.


De mail van inschrijving geldt als inschrijvingsbewijs !   Door deze mail verklaar je je akkoord met de voorwaarden van de opleiding alsook om het volledige cursusbedrag tijdig te betalen.